Mellangården
  STARTSIDA SORTIMENT OM BÄREN HISTORIA BILDER LÄNKAR KONTAKT ÅTERFÖRSÄLJARE
 


 

HistoriaMellangården i Racksätters by, Arboga.
Lite kort om dess förflutna.
Mitt i Racksätters gamla by låg Mellangården. Under cirka hundra år, 1650 – 1750, var den en samlingspunkt för en större omnejd, eftersom ett gästgiveri var förlagt här. Det första gästgivarparet finns avbildat på en gravstenshäll, som numera är uppsatt på Götlunda kyrkas yttervägg.

Åldern på Racksätters by är oviss. Det äldsta skriftliga belägget är från år 1411 (nämndemannen Styrbjörn i Rakusætir). Kanske var det två gårdar från början, men senast 1610 existerade Norra, Mellan- och Södra gården.

Med tiden kom Mellangården att delas mellan flera ägare – från 1677 två stycken ägare, 1689 tre stycken, 1770 fyra, 1861 sex, 1887 sju och idag är antalet nere i sex igen. Vid laga skiftet i Racksätter 1849 – 1854 kom de flesta av delägarna att flytta ut från den gamla bytomten, men den största fastigheten blev kvar i den gamla byn. En del av den fastigheten ligger ännu kvar på Mellangårdens ursprungstomt.
 
Webbdesign KH Design Studio